DỊCH VỤ PHÒNG

2Bis Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM

  Signature – Rooftop

Giờ Đầu

450.000đ

Giờ Sau

225.000đ

Qua Đêm

1.500.000đ

Ở Ngày

1.800.000đ

  Suite – Máy chiếu

Giờ Đầu

350.000đ

Giờ Sau

175.000đ

Qua Đêm

960.000đ

Ở Ngày

1.265.000đ

  Luxury – Máy chiếu

Giờ Đầu

280.000đ

Giờ Sau

140.000đ

Qua Đêm

830.000đ

Ở Ngày

1.045.000đ

  Deluxe – Máy chiếu

Giờ Đầu

240.000đ

Giờ Sau

120.000đ

Qua Đêm

650.000đ

Ở Ngày

880.000đ

  Deluxe – Tivi

Giờ Đầu

204.000đ

Giờ Sau

102.000đ

Qua Đêm

552.000đ

Ở Ngày

748.000đ

  Superior – Máy chiếu

Giờ Đầu

200.000đ

Giờ Sau

100.000đ

Qua Đêm

500.000đ

Ở Ngày

660.000đ

  Superor – Tivi

Giờ Đầu

170.000đ

Giờ Sau

85.000đ

Qua Đêm

425.000đ

Ở Ngày

561.000đ

  52/25 – 52/27 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

  Signature – BDSM

Giờ Đầu

730.000đ

Giờ Sau

365.000đ

Qua Đêm

1.760.000đ

Ở Ngày

2.200.000đ

  Signature – Trừu tượng

Giờ Đầu

730.000đ

Giờ Sau

365.000đ

Qua Đêm

1.760.000đ

Ở Ngày

2.200.000đ

  Signature – Không gian

Giờ Đầu

400.000đ

Giờ Sau

200.000đ

Qua Đêm

960.000đ

Ở Ngày

1.200.000đ

  Suite – Máy chiếu

Giờ Đầu

350.000đ

Giờ Sau

175.000đ

Qua Đêm

900.000đ

Ở Ngày

1.050.000đ

  Luxury – Máy chiếu

Giờ Đầu

270.000đ

Giờ Sau

135.000đ

Qua Đêm

800.000đ

Ở Ngày

900.000đ

  Deluxe – Tivi

Giờ Đầu

220.000đ

Giờ Sau

110.000đ

Qua Đêm

540.000đ

Ở Ngày

750.000đ

  Superior – Máy chiếu

Giờ Đầu

200.000đ

Giờ Sau

100.000đ

Qua Đêm

500.000đ

Ở Ngày

600.000đ

  Superior – Tivi

Giờ Đầu

170.000đ

Giờ Sau

85.000đ

Qua Đêm

425.000đ

Ở Ngày

510.000đ